Norsk metode til topps i Europa

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er nominert til prestisjeprisen European Public Service Award.

NDLA er kandidat til prisen under  tittelen ?NDLA: Innovation in Acquisition, Development and Distribution of Digital Learning Resources?. Totalt ble 274 initiativ vurdert, og i sluttrunden gjenstår 15 kandidater. Av disse skal det utnevnes tre vinnere.
- å bli nominert til EPSA 2011 er en stor ære, og en anerkjennelse for NDLAs arbeid, sier øivind Høines, leder av NDLA.
Høines mener noe av grunnen til at NDLA får positiv internasjonal oppmerksomhet, er måten prosjektet er organisert på. 
- Vi er en distribuert organisasjon med liten administrativ kjerne. Vi har også en utstrakt bruk av skybaserte tjenester og en desentralisert organisasjon. NDLA.no blir mye brukt av elever og lærere. Traffiktallene øker kraftig, og antall tjenester og fag som tilbys er utvidet de siste årene?, forklarer han.

 

Kjelde: Rogaland Fylkeskommune.