Arne Jørgen Løvland

For hvem er Smartboka smart?

Det ingen skal ta fra Gyldendal, er at utviklinga av Smartbok har vært særdeles smart. Det å få fokuset bort fra papirboka og over på et produkt tilpassa morgendagens elektroniske hverdag, viser at forlaget tenker strategisk, er innovative og søker etter løsninger i stedet for å fokusere på problemer. Tro nå endelig ikke at det er et problemfritt produkt de har lansert, men det kommer vi tilbake til.

Da jeg første gang kom i kontakt med Smartbok, må ha vært i 2009 eller 2010. Som en som elsker nye produkt, kasta jeg meg raskt over dette nye og spennende. Jeg testa ut flere fags bøker, og deltok også på en rekke lanseringsmøter – og har siden fulgt med på ferden fram til i dag. I de åra har det vært ei utvikling, men den har hovedsakelig vært av skjønnsmessig karakter, slik at det som ble lansert i 2010, mer eller mindre er det samme produktet i dag. Det nyeste er at det er lansert tilhørende element, som Smart Vurdering, Smart Tavle og Smart Time.

Det at Gyldendal skaper et Smart Univers, er vel det vi må forvente i ei tid der alt ellers er veldig fragmentert og oppstykka. Selv bruker jeg en rekke ulike elektroniske hjelpemidler i undervisninga. En periode var jeg oppe i ti-tolv, men har i dag landa på tre-fire som jeg bare må benytte, da de letter hverdagen min som lærer, de skaper en god kommunikasjon eller samhandling med elevene mine og de er viktige verktøy også for elevenes læring i deres elektroniske hverdag.

Dersom vi måler Smartboka etter kriteriene over, skårer den lavt – og det er vel derfor forlaget prøver å skape et kunstig univers. Smart Tavle og Smart Vurdering er ikke annet enn tillegg som burde vært inkludert i boka som et tilbud til dem som har behov – og det er nok de færreste. Smart Time er noe bedre, men fryktelig lite brukervennlig, svak på hva som kan legges til av ressurser og elendig på presentasjonsmuligheter. Akkurat nå er den gratis, som de sier, og vi vet hva det betyr.

Når det gjelder Smartboka, har den et par funksjoner som virkelig er gode. Det første er at du kan få opplest teksten, og faktisk kan de fleste skoler kutte ut kjøpet av dyre lydbøker. Det er i så måte en stor fordel at alle elever jobber i den samme boka. Det andre er at elevene kan notere og markere i bøkene så mye de vil – uten at det skaper problemer for nestemann som skal ha læreverket.

At bruk av Smartboka skal gjøre det så mye lettere å differensiere opplæringa, er i beste fall skryt. Uansett, sant er det ikke. Du må ikke tro at Smartboka er noe annet enn ei helt vanlig lærebok med alle de begrensninger det setter. Smartboka skiller seg altså ikke på noen måte ut i så måte. Det eneste som duger når det gjelder differensiering, er å lage egne opplegg. Det er hovedsakelig det jeg gjør – enten gjennom bruk av tekster og spørsmål, oppgaver, eller gjennom egne tilpassa opplegg. I mitt univers er framtida heldigital, og i en ideell framtidig heldigital verden, har lærerne et hav av muligheter i en stor database; der kan vi meske oss med undervisningsopplegg, tekster, spørsmål, oppgaver, fagstoff, presentasjoner og lignende, og hele tiden legges det ut nytt og oppdatert stoff. Det kan være at det fins en redaktør som siler og redigerer og språkvasker, men da på frittstående basis uten kobling til forlag.

Smartboka prøver å hindre den utviklinga ved å tilby et redigert univers der Gyldendal er premissleverandør av svært begrensede muligheter. Det fins ingen bredde verken i tekster, spørsmål, oppgaver, fagstoff eller i annet nødvendig stoff for lærerne. Riktignok er alt i Smartboka pent presentert, og det er lagt inn både herlige farger, gode fotografi, instruktive tabeller, gode lydinnspillinger og talende filmsnutter – men det aller meste av dette har vi fått gratis digital tilgang til sammen med papirlærebøkene. Kort fortalt så driver Gyldendal hovedsakelig resirkulering av gamle ressurser i sine Smartbøker.

Et av Gyldendals aller viktigste salgsargument, er at det er ei levende bok. Underforstått at dersom det skjer noe i verden, dersom det oppdages feil eller dersom andre vesentlige endringer skjer, vil boka ta dette opp i seg ganske umiddelbart. Det er absolutt feil!

Du må huske på at Smartboka er en pdf-versjon av læreboka. Det hele er Flash-basert og et rimelig låst opplegg der du bare kan drømme om at den lever. Feil som vi har påpekt, er ikke korrigert, endringer som er skjedd i verden, er ikke tatt opp eller justert i bøkene, og det at boka lever, er altså utrolig langt fra det du trodde. Det er et utsagn underforstått at det er "mer enn" ei bok – det er lyd og filmsnutter der! Slik har forlaget rett i at den "lever" – men hele nettet lever, jo det også.

Det største problemet med Smartboka, er at forlaget bruker konservative, utgåtte prinsipp i prisinga av den. Den har samme pris som ei lærebok – bare at beløpet betales i rater i løpet av tre år. Da opphører ditt eierskap – slik at indirekte er Smartboka minst tre ganger så dyr som ei lærebok av papir – viss vi tenker litt generelt. Det som burde vært et rimelig produkt, er altså det diametralt motsatte. Også jeg forstår at forfatterne skal ha betalt for sitt arbeid, men det må tilpasses nåtida og ikke fortida. Alternativet er enkelt; å undervise papirløst. Det beste med det, er at det er levende og helt gratis.