NKUL 2020

NKUL 2020 avlyses

Gitt spredningen av koronavirus (Covid-19) og innføringen av drastiske smittevernstiltak i Norge har det i løpet av de siste dagene blitt klart at det verken vil være forsvarlig eller praktisk mulig å gjennomføre årets NKUL 6.-8. mai.
Arrangøren ser seg derfor nødt til å avlyse NKUL 2020.

Det vil i tiden framover vurderes om det er mulig å tilby en serie webinarer e.l. som et slags nettbasert alternativ.

Are Lothe Kolbeinsen og Ulrik Ibsen Thorsrud fra musikktrioen Parallax. Foto: Erik Fosheim Brandsborg/Kulturtanken

Bratt læringskurve, men givende samarbeid mellom musikere og skoler

De har tråkket opp nye stier, deltakerne i innovasjonsprosjektet DiSko. Men selv om de første erfaringene blir beskrevet som kaospreget, har den potensielle gevinsten vist seg å være høy.

Eldar Dybvik

Mennesket først

Jeg lot meg imponere over hvordan ei 17 år gammel jente satte Norges statsminister ettertrykkelig på plass, i det mest leste innlegget i SiD i Aftenposten i januar.

Dette ønsker lærerne seg til fagfornyelsen

Når NDLA rigger sine åpne læringsressurser for fagfornyelsen, er samarbeidet med seks pilotskoler en viktig ressurs. Elever og lærere gir verdifull informasjon om hva de trenger til skolestart.

BETT 2020 - se bilder

Se bilder fra BETT 2020

Fake news

To av tre unge ser det de tror er falske nyheter, men få sjekker sakene

To av tre norske 13 – 18-åringer har i løpet av det siste året sett en nyhet de mistenkte at var falsk, viser Medietilsynets nye undersøkelse Barn og Medier 2020. Men bare et fåtall av ungdommene sjekket saken nærmere.

Foto Medietilsynet

Medietilsynet mener: På tide med en nasjonal strategi for våre digitale barn

Barn og unge trenger ikke et forbud mot sosiale medier – men hjelp til å lære å håndtere den digitale hverdagen på en god måte.

Her er Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg til høyre i bildet fra debatten under NKUL 2019. Foto Vidar Alfarnes, SkoleMagasinet

Arbeiderpartiet: - Elevene må oppleve mestring tidligere enn i VGS

Arbeiderpartiet mener det må mer praktisk opplæring, sterkere oppfølging, og ikke minst så må elevene oppleve mestring tidligere.

Barn og medier 2020 - om sosiale medier: Blant de yngste er TikTok aller mest populært. Av 9-10-åringene er fire av ti på TikTok, og tre av ti på Snapchat. Foto Medietilsynet

Barn og medier 2020: Halvparten av norske niåringer er på sosiale medier

 51 prosent av niåringene i Norge bruker sosiale medier, viser Medietilsynets nye undersøkelse Barn og Medier 2020. Blant 9-18-åringene totalt er ni av ti på sosiale medier. Snapchat er mest populært, etterfulgt av TikTok og Instagram.

Trine Skei Grande

Regjeringen varsler endringer i videregående opplæring: Elevenes muligheter må stå i sentrum

Vi trenger en endring av videregående opplæring som setter elevene og deres muligheter i sentrum. Målet er at videregående opplæring skal være et sted der alle opplever mestring, samtidig som at de lærer det de trenger for å nå sitt potensial, sier kunnskapsminister Trine Skei Grande (V).

Barn sykler i gymsal

Ny digital læringsportal rulles ut: All sykkelopplæring på ett sted

Nå får lærere over hele landet alt undervisningsmateriellet de trenger for å sikre elevene gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende trafikkforståelse. – Sykkeldyktig.no er et fantastisk verktøy for å lære barna å ferdes i trafikken. Dette er læring for livet, sier faglærer Siv Harriet Brevig.

Trine Skei Grande

Færre elever mobbes

I fjor ble 6 prosent av elevene mobbet. Det er den laveste andelen siden målingene startet for 13 år siden.
– Utviklingen går rett vei, men én mobbesak er én for mye. Alle barn har rett på en trygg og god skolehverdag. Derfor må vi fortsette kampen mot mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Foto Vidar Alfarnes

Nye eksamensordninger sendes ut på høring

Elever i grunnskolen og videregående opplæring skal få nye eksamensordninger og regler for vurdering høsten 2020. I dag sendes forslag til nye ordninger og regler på høring.

Språksjef Ingvild Bryn, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og vikarierande krigkastingssjef (fra 13. januar) Vibeke Fürst Haugen. Foto: NRK

NRK har greidd kravet om 25 prosent nynorsk

For første gong har NRK innfridd nynorskkravet. I 2019 var 25,2 prosent av det samla innhaldet til NRK på nett, radio og tv på nynorsk.

Stavanger innfører mobilforbud i grunnskolen og redusert bruk av Chromebook for trinn 1 – 4

Stavanger ønsker å være en foregangskommune for å redusere barn og unge sin skjermtid. Leder i utvalg for oppvekst og utdanning og gruppeleder for SV i det nye kommunestyret for storkommunen, Eirik Faret Sakariassen, er skeptisk til at barn ned i 5-års-alderen sitter med nesa i nettbrett og mobiltelefoner store deler av dagen.

Professor Anne Mangen ved lesesenteret, Universitetet i Stavanger, har forsket mye på leseforståelse ved bruk av tekster på papir kontra skjerm (Foto: Inge Schreuder-Lindløv).

Dybdelesing fungerer best på papir - ikke skjerm

Å lese gjennom en lang og kompleks tekst ved bruk av papirbasert tekst, gir et større utbytte enn ved å lese på en skjerm. Professor og forsker ved Universitetet i Stavanger, Anne Mangen, har forsket på temaet i en årrekke.

Alvimhaugen barneskole

Alvimhaugen barneskole tildeles Benjaminprisen 2019!

Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg vinner Benjaminprisen 2019 for sitt helhetlige og langsiktige arbeid mot rasisme og diskriminering. Tidlig innsats og involvering av alle skolens ansatte, elever, familier og hele nærmiljøet preger skolens imponerende arbeid. Prisen deles ut av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 4. februar 2020.

NKUL 2017

Tolv prosjekter får 20 millioner til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse

NTNU, UiO, Nord Universitet, NHH, BI, Høgskolen Innlandet, Høyskolen Kristiania, Høgskulen på Vestlandet, Fagskolen Tinius Olsen og Norges Hotellhøgskole får støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse i samarbeid med bedrifter og næringsliv. – Målet med kompetansereformen «Lære hele livet» er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Med disse prosjektene får næringslivet og ansatte et bedre tilpasset tilbud om videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Barn med smarttelefon

Medietilsynet mener: Smarttelefon-forbud er ikke løsningen

Å prøve å holde barna unna smarttelefonen fram til ungdomsskolen, slik digitaliseringsminister Nikolai Astrup har tatt til orde for, er en dårlig løsning. I stedet må både foreldre og offentlige myndigheter gjøre sitt for at barn og unge skal utvikle kritisk medieforståelse.

Svømmer i havet i skyet vær

Får vi et svømmeløft?

De nye kompetansemålene relatert til svømming, selvberging og livredning i skolen er gode tiltak. Men uten at skolene får kompetanse og ressurser til å nå dem, vil Norge fortsatt ha de dårligste svømmeferdighetene i Norden.

Jan Tore Sanner

Nye læreplaner skal gi elevene tid til mer fordypning

Over 40 nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole er nå fastsatt, og skal tas i bruk fra skolestart neste høst. – Med de nye læreplanene får skolen et verdiløft, og vi legger til rette for at elevene skal lære mer og bedre. Dette blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Skolemagasinet nr. 4 2019 tilgjengelig for nedlastning

Skolemagasinet nr. 4 2019 tilgjengelig for nedlastning

Nå kan du laste ned Skolemagasinet nr. 4 - 2019. (Krever innlogging)

Innfører lærerspesialister i begynneropplæringen

Regjeringen styrker tidlig innsats i hele barnehage- og skoleløpet. Alle skoler skal få tilgang til lærerspesialister i begynneropplæring fra 1. til 4. klasse, og alle skoler og barnehager skal ha spesialpedagogisk kompetanse.  – Alle barn fortjener en god start. Da må vi ha skoler og barnehager som greier å løfte alle barn uavhengig av hvilken bakgrunn de har og hvor de bor, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget har åpnet nye undervisningslokaler for barn og unge

De nye lokalene vil inngå som en del av besøket for skoleklasser som bestiller en omvisning i stortingsbygningen.

BETT sluker utdanningskonferanse

BETT og The Education Show, to viktige hendelser i den globale Ed-tech bransjen, vil forene seg for å bli verdens desidert største utdannelsesarrangement.

UNICEF sprer barns rettigheter til klasserom verden over

UNICEF sprer barns rettigheter til klasserom verden over

Ettersom barn over hele verden til stadighet opplever brudd på sine rettigheter, har UNICEF Norge funnet en måte å sikre at de får lære om hva de har krav på – ved å bruke Kahoot!

Vardø klasse

Ny rapport om IKT i skolen: Elevene bruker oftere PC og nettbrett på skolen, men blir sjeldnere distrahert

Elevene bruker datamaskin og nettbrett mer i grunnskolen enn tidligere. De bruker oftere digitale verktøy til skolearbeid – og blir sjeldnere forstyrret av bruken. Dette viser en ny rapport fra SINTEF, som beskriver den digitale tilstanden i norske barnehager og skoler.

Mike Tholfsen, produktsjef i Microsoft Education Corp.

Microsoft lanserer tale-til-tekst på norsk

Oslo, 15. oktober: I dag lanserte Microsoft Norge norsk tale-til-tekst. Med god hjelp fra Nasjonalbiblioteket er Norge første land ut i Norden som lanserer tale-til-tekst på sitt språk.

Ingvild Vikingsen Skogestad

Ser stort potensiale - fryktar status quo

– Slik eg ser det har fagfornyinga i seg eit enormt stort digitalt potensiale, men ho tvinger dessverre ikkje fram ei endring

Eldar Dybvik

Kan vi forvente et digitalt avtrykk i Fagfornyelsen?

– Dette har jeg gledet meg til. Mitt ønske er at alle som har en nysgjerrig og leken spiller eller spillutvikler i magen skal ha spillerom til å utvikle seg, teste egne grenser og få utløp for sin kreativitet. Skaperkraften må frem,” sier ministeren, som fortsetter;

– Strategien skal løfte dataspill som selvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet.

– Vi lytter til gamerne og tar dataspill på alvor. Vi må heie på gamerne slik at vi får flere som Emil (16-åringen som nylig ble verdensmester i Fortnite)”, sier statsråden, men stopper ikke der.

– Jeg spiller dataspill for å koble av - for å tre ut av denne verdenen og inn i en annen. Et sted som stiller andre krav, hvor jeg kan hente krefter og underholdes. Andre spiller for å koble seg på - for å hoppe inn i en større verden der man kan være seg selv, fullt og helt. Kanskje bare på en litt annen måte. Et sted der man kan være sammen med andre og knytte sosiale bånd. En måte å utvikle ulike ferdigheter og lære på.