Skolebiblioteket løfter undervisningen

Nacka Gymnas utenfor Stockholm i Sverige har gjort et bevisst forsøk på å få skolebiblioteket som en ledende pedagogisk ressurs i opplæringen. Gjennom den økende digitalisering av skolen åpnet muligheten seg for hyppigere og mer intensivt pedagogisk samarbeid mellom skoler og biblioteker.

Endringsprosessen i Nacka Gymnas som har mer enn 2.000 studenter og er lokalisert sørøst for Stockholm, startet i 2010. I forbindelse med at skolen startet et 1:1-initiativ, ønsket man å gi dette en flying start blant annet ved å styrke og modernisere ressursene til skolebiblioteket. 1:1 betyr at skolen har innført en datamaskin for hver student.

Målene som ble satt opp var følgende for biblioteket:

* være en pedagogisk ressurs som er godt integrert i skoleaktivitetene

* styrke elevenes informasjonskompetanse

* støtte elevene slik at de er på sine egne premisser kunne få en maksimal utvikling

* fremme litterær og kulturell bevissthet

* kjennetegnet skulle være kvalitet og innovasjon

– Det overordnede målet er at vi er på alle måter skal utvikle biblioteket som en pedagogisk ressurs, sier Maria Åsberg, bibliotekar ved de kommunale Nacka Gymnas sitt skolebibliotek.

Teknisk assistanse

Dette har de oppnådd blant annet gjennom opplæring og veiledning i innhenting av informasjon, nettsted med pedagogiske ressurser, etc. Biblioteket er en bred informasjonsressurs, med store muligheter til å bli en nøkkelrolle i skolen og elevens utvikling.

En interiørarkitekt fikk i oppdrag å tilpasse biblioteket i forhold til 1:1-initiativet. Ganske raskt tok de ned den tradisjonelle lånedisken, og en Smartboard ble kjøpt inn. Et mål og en symbolsk gest som forsterket bibliotekets status som et sted for aktiv informasjon.

–  Vi åpnet opp rommet ved å flytte bort bokhyller og fikk inn flere høye bord. I dag er det mer en strøm av studenter som er her på midlertidige oppdrag og besøk, som vi måtte tilpasse oss da vi planla det fysiske rommet, forteller Åsberg

Planlegging

Skolebiblioteket er sentralt plassert i skolen drevet av tre ansatte på fulltid og åpent i skoletiden, slik at elevene kan få informasjon knyttet til undervisning og i pauser.

–  Elever og lærere kom til oss og presentere prosjektene sine, og vi planla sammen hvordan informasjon søk skal organiseres. Nå har vi endret dette og holder vi kurs i klassene. At dette alltid gjøres i klasserommet gjør vi fordi det er viktig å understreke at biblioteket er en integrert del av skolen, og ikke begrenset til et fysisk sted. Vi skreddersyr vanligvis et informasjonsgjenfinning kurs, som viser sammenhengen mellom prosjektet, emne og informasjonsgjenfinning.

Støtte

Hvilke faktorer har vært viktig å sette skolen i utvikling?

– Viljen fra skolens ledelse til å virkelig fokusere på digital utvikling og støtten vi får fra skolens IKT-leder når det gjelder den tekniske supporten.

–  I møte med nye investeringer var bibliotekarer usikre på hvordan lærerne ville oppfatte deres initiativ på felles initiativ mellom biblioteker og skoler for utdanning og informasjon. Har det vært noen interessekonflikt?

–  Alle lærerne gir uttrykk for virkelig å dra nytte av dette initiativet i undervisningen. Vi trodde vi måtte kjempe mye for å markedsføre oss selv. Men slik har ikke vært. Vi har blitt mottatt med åpne armer, og det er lærerne som kommer til oss og ser på oss som en god pedagogisk ressurs. Lærerne mener ofte at informasjonskompetanse er noe som mangler i deres kompetanse, og her får de hjelp. Dermed utfyller lærerne og bibliotekarenes kompetanse hverandre.

–  Lærerne har ansvar for fagkompetansen og vi står for informasjonen kompetanse, forteller Åsberg.

–  Økt læring basert på digital informasjon og på bakgrunn av e-bøker bør føre til færre trykte skolebøker og reduserte kostnader for skolen når det kommer til kjøp av undervisning litteratur, mener Maria Åsberg.

–  Slik er det dessverre ikke ennå. Forlagene står fremdeles på med de tradisjonelle lærebøkene. Dette til tross for at våre lærere ber om mer enn bare en digital PDF-versjon av en trykt bok. Lisensiering av e-bøker er fortsatt for komplisert og kostbart. Men studenter som har testet e-læring hjelpemidler vil også ofte ha en trykt bok som en kontrast til all digital informasjon.

Elever

–  Hvilke reaksjoner vekker initiativ hos elevene?

–  Når vi startet med kursene i innhenting av informasjon og kildekritikk var den spontane reaksjonen "hvorfor har vi ikke hatt dette før." Vi ser dette som en klar melding om at elevene virkelig omfavner og setter pris på vår innsats.

En viktig del av initiativet er at studentene på egen hånd gradvis utvikler sin informasjonskompetanse.

–  Vi Kjører en progresjons modell av det treårige programmet i det tredje året, på den måten har den enkelte student utviklet en vitenskapelig tilnærming, forteller bibliotekaren.

–  Hva har vært viktigst å fange elevenes entusiasme, og stimulere deres engasjement?

–  Smartboard ble en vellykket start. Vi er forsiktig med å sy puter under armene på studentene, men vi vil heller gjøre noe som gjør eleven involvert og aktiv i jakten på informasjon. Vi støtter opp om dem, men elevene må håndtere sin egen avslutning. Smartboard skaper en tillit som får elevene til å gå videre for å søke og fordype seg i ulike fag. Det er viktig å gjøre en elevene aktiv.

Vær fleksibel

Smartboard er mobil og lagt til rette for fleksible løsninger for fremtiden. Biblioteket har om lag 100 studieplasser. Atmosfæren av et tradisjonellt rolig bibliotek finnes ikke i Nacka.

– Vi har investert mye i å få et personlig preg, vi snakker og prøver hele tiden å skape et forhold mellom menneskene. Videre er det vanlig med gruppeoppgaver som krever plass til elev-diskusjoner. Men vi ønsker også å imøtekomme de som ønsker ro og har nylig åpnet en roligere del.

Tips og ideer

Maria Åsberg tilbyr følgende tips og ideer til andre skoler og skolebibliotekarer som ønsker å utvikle sine biblioteker.

–  Finn de sentrale personer i den skolen som du ønsker å arbeide med. For oss har skolens leder for IT og IKT lærer (spesialist i informasjons- og kommunikasjonsteknologi) vært uunnværlig i vår utvikling.

–  Vurder å skape løsninger som er så fleksible som mulig. Det er så mye som skjer i dag at ingen kan si hvor vi er fem år.

–  Bruk sosiale medier for kommunikasjon og for å skape eksterne nettverk og markedsføring. Del og få tips tilbake av andre.

–  Ta testen: var nysgjerrig på ny teknologi og pedagogikk. Vi lånte for eksempel hjem en Smartboard på prøve før vi bestemte oss for å investere fullt ut.

Det er en prosess der du hele tiden må teste din måte, avslutter Maria Åsberg.

Maria Åsberg
Maria Åsberg

Nacka Gymnasium utenfor Stockholm samarbeider intensivt med skolebiblioteket. Både lærere og elever er svært fornøyd med initiativet, sier Maria Åsberg, bibliotekar ved de kommunale Nacka Gymnasium skolebibliotek.

Nacka Gymnasium

Tommelen opp fra lærerne ved Nacka Gymnasium som er svært fornøyd med investeringen i samarbeidet med skolebiblioteket.