Rune Mathisen

Dette har vi fått for 450 millioner

NDLA er fylkeskommunenes viktigste virkemiddel for å oppfylle opplæringslovas krav om at elever i videregående opplæring skal ha digitale læremidler. Nå har lærer Arne Jørgen Løvland gått grundig gjennom norskfaget på NDLA og påpekt svakheter og mangler. Slike tilbakemeldinger er viktige for oss som jobber med NDLA. Vi er avhengige av å ha en god dialog med lærere og elever, det er gjennom dette vi skal lage verdens beste læremiddel.

Jeg er leder av teamet som har ansvaret for alle fag som defineres som ferdig utviklet på NDLA.no, og det er jeg som har ansvaret for at norskfaget skal tilby gode ressurser for lærere og elever. Løvland peker på ting som kunne vært bedre, og på enkelte punkter kan jeg være enig med ham.

Noen av feilene har vi rettet på allerede, og i løpet av en ukes tid vil dette bli synlig for brukerne. Dette viser styrken ved åpne og nettbaserte læremidler. Vi er i stand til å reagere på innspill på kort varsel og publisere endringer raskt. Grunnen til at det tar såpass lang tid som en uke, er at endringene skal gjennom en språksjekk og sluttkontroll. Vi firer ikke på de kravene selv om vi har muligheten til å publisere endringer raskt.

Vi hører på brukerne

På hver eneste av de mer enn 100 000 faglige ressursene på NDLA.no finner brukeren en flik hvor det står “Kontakt oss”. I andre enden sitter det en brukerkontakt som tar imot og besvarer alle henvendelser fortløpende.

I tillegg følger brukerkontakt med i alle sosiale medier, og gir tilbakemeldinger der også. Vi ønsker å være den læremiddeldistributøren som er best på dialog med brukerne. Det er ikke nødvendig å skrive avisartikler eller leserinnlegg for å komme i kontakt med oss.

Når Løvland sår tvil om brukerundersøkelsene vi gjennomfører, oppleves det som kritikk mot våre intensjoner og integriteten til dem som har gjennomført undersøkelsen. Det er urettferdig. Vi gjennomfører undersøkelsene som et supplement til all den andre brukerkontakten vi har, fordi vi ønsker å vite mer om hva brukerne mener.

Vi blir bedre i samarbeid med brukerne

NDLA jobber hele tiden for å bli bedre. Vi vil ha tilbakemeldinger fra lærere som er på jakt etter de beste og mest velegnede læremidlene for sine elever. Noe av det Arne Jørgen Løvland peker på som svakheter, er vi klar over og jobber med å løse.

Vi vil oppfordre alle som er inne på NDLAs fagsider til å bruke “Kontakt oss”-knappen for å peke på faglige feil, for å etterlyse fagstoff eller for å gi konstruktive tilbakemeldinger. Den store fordelen med digitale læringsressurser er at forbedringene kan gjøres fortløpende. Vi behøver ikke å vente på neste opplag av boka.

For 425 kr. per elev per år har vi fått...

Norskfaget på NDLA har ikke kostet 450 millioner kroner. Det er snart 50 fag på NDLA.no, men det har heller ikke blitt brukt 450 millioner kroner til produsjon av fagtekster for disse fagene. Mine regnskapstall sier at vi har brukt 380 millioner kroner, og ikke 450 slik Løvland hevder. Hva har disse pengene gått til?

For 380 millioner kroner har vi fått 3900 faglige videoer, 200 eforelesninger, 8 500 oppgaver, 29 000 bilder og 600 interaktiviteter. I tillegg har vi fått over 9 000 sider med gode fagtekster og en teknisk plattform som serverer fagstoff til 50 000 besøkende hver eneste dag. Norskfaget er for øvrig blant våre best besøkte fag, så det kan se ut til at mange er fornøyde med det vi har å by på.

For 380 millioner kroner får vi omtrent 760 000 papirlærebøker. Om vi antar at hver enkelt elev har 10 bøker, holder 380 millioner kroner til bøker for 76 000 elever. Det er i underkant av 200 000 elever i videregående opplæring. Dermed er 380 millioner kroner er nok til lærebøker for døyt en tredjedel av elevene i ett år. Dersom bøkene behandles pent og det ikke er nødvendig med noen faglige oppdateringer, kan de kanskje holde i 5-6 år. Det går altså fortsatt langt mer skattepenger til tradisjonelle papirlærebøker enn til digitale læreverk.

En bonusfordel med læremidlene fra NDLA er at de er fritt tilgjengelige for alle, helt uten begrensninger. NDLA er laget i folkebibliotekets ånd.