”Connected educators month” i Norge

”Connected educators month” i Norge

I oktober kjører vi i gang ”Connected Educators Month” i Norge. Selve ideen er hentet fra USA, som arrangerer dette for 3. gang nå i år. Initiativet der ble tatt av Kunnskapsdepartementet som så behovet for å få flere lærere på nett. President Obama støttet initiativet og deltok på noen av arrangementene.

Målene for arrangementet

  • Få flere lærere og skoleledere på nett slik at de ser nytten av å bruke sosiale medier til å dele, lære og bedre egen praksis.
  • Dele gode eksempler. Instruksjonsvideoer, webinarer og ressurser skolene kan nyttiggjøre seg på planleggingsdager og i etterutdanning av lærere.
  • Støtte og oppmuntre innovasjon og nytenkning på dette området.
  • Støtte, oppmuntre og anerkjenne eksisterende ildsjeler.

I flere land har man nå fått øynene opp for hvordan vi kan lære i fellesskap ved hjelp av teknologi. Vi ser en voldsom vekst i online kurs, såkalte MOOCs som tilbys fra universitet og høyskoler. Flipped classroom og andre ressurser på nett hjelper elevene i sin læring og gjør skolehverdagen enklere for læreren. Det handler selvsagt om elevenes læring og deres resultater. Når diskusjonene rundt på arbeidsplassene er sentrert rundt elevenes læring øker sjansen for at elevene oppnår gode resultater. Samfunnet for øvrig er i en konstant endring og skolene ved rektor og lærere plikter å holde seg oppdatert. ”The principal’s role is to lead the school’s teachers in a process of learning to improve their teaching, while learning alongside them what works and what doesen’t”. (Michael Fullham, The principal, three keys to mazimizing impact).

Oktober 2014

Hva er det vi ønsker å oppnå med dette om hvem er vi? Ideen startet i vår etter en twitter melding fra USA, ”looking for countries to participate in connected educator month this year! Selvsagt er målet et globalt læringsnettverk som favner lærere og ledere i flest mulig land. I år har det vært stor interesse for dette i både Australia og New Zealand. I Norge er vi en gjeng ildsjeler som ønsker at det skal bli mer fokus på dette temaet rundt om på våre skoler. Vi mener bestemt at denne måten å jobbe på gir gevinst i klasserommet både for elever og lærere. Ved å samarbeide og lære av andre rundt i verden, får vi tilgang til et rikt innhold av ideer og metoder vi kan bruke. Vi utvider vår pedagogiske verktøykasse samtidig som vi lærer av andres erfaringer. Hele oktober vil vi tilby en variasjon av aktiviteter lærere og skoleledere kan melde seg på. Fra webinarer, konkurranser, Twitter Chats og diskusjoner og bokklubber. VI håper riktig mange melder seg på her både som deltakere og tilbydere av aktiviteter. For private aktører der det fortsatt anledning til å melde seg her!

Mer informasjon

Mer om «Connected Educator Month» på her: connectededucators.org.

Blogg: http://cemnorway.wordpress.com/

Facebook: Connected educators month Norway

Twitter: Hashtag: #cenor14