Full seier til Bergen innen innovasjon

Innovasjonsprisen 2015, læring med IKT ble lansert av IKT senteret tidligere i høst. Vinnerne ble Rothaugen skole (ungdomsskole) og Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Begge skolene er på hver sin måte moderne og har fagene sentralt med IKT som virkemiddel for å lære.

Nordahl Grieg videregående skole og Rothaugen ungdomsskole, begge fra Hordaland, vant Senter for IKT i utdanningen sin innovasjonspris. Senteret lyste tidligere i år ut en konkurranse for å finne frem til skoler som har integrert og brukt IKT på en helhetlig måte i undervisningen. Prisen deles ut over nyttår på BETT, derfor er det en pris for 2015.

- Innovasjonsprisen er en viktig pris for sektoren. Vi er opptatt av å løfte frem skoler som jobber helhetlig og innovativt med elevenes læring, sier direktør Trond Ingebretsen ved Senter for IKT i utdanningen. 

Målet med Innovasjonsprisen har vært å finne to skoler som har utviklet en helhetlig praksis der IKT utgjør en viktig faktor i undervisning og læring. 

Vinnerskolene

I begrunnelsen fremhever juryen at Rothaugen ungdomsskole gjennom tverrfaglige prosjekter viser hvordan teknologi kan integreres i fag for å øke elevenes engasjement og motivasjon. De peker på at bruk av omvendt undervisning, samarbeidsverktøy og sosiale medier suppleres på en forbilledlig måte med praktiske øvelser, som programmering og flyging av selvbygde droner.

Rothaugen ungdomsskole har blant annet benyttet seg av droner i matematikk undervisningen.

Nordahl Grieg videregående skole er en foregangsskole på flere felt, blant annet ved bruk av dataspill i undervisningen. Juryen uttaler at skolen er ledende på teknologisk, forskningsbasert og entreprenøriell læring og undervisning. Skolen har utviklet en klar pedagogisk visjon for bruk av IKT i undervisningen og er i ferd med å etablere seg som et kompetansemiljø for spillbasert læring.

Elever fra Nordahl grieg vgs får seg en tur også til det kommende BETT, her er gjengen fra skolen på besøk hos OECD i januar i år.

Til London for å dele og lære

Juryen har i sin vurdering lagt vekt på IKT-basert samarbeid, bruk av IKT i fagene, utvikling av digitale ferdigheter og eksempler på innovative læringsmiljøer. Juryen for Innovasjonsprisen 2015 har bestått av Heidi Austlid (viseadministrerende direktør i IKT Norge), Per Rune Eknes (redaktør i Skolemagasinet), Ole Christian Wold Haavik (leder i Norsk Pedagogisk Dataforening), Sten Ludvigsen (professor ved Universitetet i Oslo) og Erik Bolstad Pettersen (divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet).

Vinnerne av Innovasjonsprisen 2015 får en tur til undervisningsmessen BETT i London for tre elever og to lærere. Elevene skal presentere sine skoler og vise hvordan de bruker IKT innovativt på seminaret Scandinavia@Bett sammen med skoler fra Sverige og Danmark. 

Dronedag på Rothaugen ungdomsskole:

Dronedag på Rothaugen - hvorfor og hvordan

Program, opplegg, oppgaver og veiledning fra dronedag på Rothaugen

Nettbasert samarbeidslæring på Nordahl Grieg videregående skole:

Spillbasert læring på Nordahl Grieg: 

Portal 2 - lek med fysikkens lover

Civilization IV: eleven som statsleder

The Walking Dead i skolen - moralfilosofi etter apokalypsen

 

Les mer om Innovasjonsprisen 2015