Ny realfagsskole for 7. til 10. trinn i Oslo

Fra høsten 2020 er Oslo Realfagsskole klar til å ta imot unge realfagsentusiaster.

Fra høsten 2020 er Oslo Realfagsskole klar til å ta imot unge realfagsentusiaster
Fra høsten 2020 er Oslo Realfagsskole klar til å ta imot unge realfagsentusiaster

– Dette er skolen for elever som vil arbeide på et høyt faglig nivå og ønsker å ha fokus på realfagene gjennom de fire siste årene i grunnskolen. Her får elevene mulighet til å arbeide på et høyt faglig nivå, der de møter likesinnede elever med realfaglige aspirasjoner, sier daglig leder ved skolen Liv Bjørkgård.

Matematikk, naturfag, forskning, teknologi og programmering

På den nye realfagsskolen er realfagene en del av alle fag. Bjørkgård forteller at målet til skolen er forberede elevene best mulig til videre utdanning hvor realfagene står sentralt.

Fokuset er, naturlig nok for en realfagsskole, på realfagene matematikk, naturfag, forskning, teknologi og programmering. – Elevene ved skolen er elever som vil jobbe systematisk, fokusert og effektivt. Samarbeid skjer også gjennom aldersblandede grupper, og elever som ønsker det blir veiledet til trinnløs forsering.

Stor interesse for realfagsskole i Oslo

– Vi opplever positive tilbakemeldinger og stor interesse for den nye realfagsskolen, sier Bjørkgård. Ved å velge realfagsskole får elevene et svært godt utgangspunkt, både med tanke på videregående skole, høyskole, universitet og senere yrkesliv.Realistene trengs i svært mange bransjer. Skolen har et nært samarbeid med næringslivet, videregående skoler, universiteter og høyskoler.

Oslo Realfagsskole Heltberg er medlem av Abelia, NHOs organisasjon for kunnskapsbedrifter og deltar aktivt i et nettverk av mange spennende og fremtidsrettede teknologi- og kunnskapsbedrifter. Skolen vil tilby skoleplasser til elever fra 7. til 10. trinn.

Skolen vil holde informasjonsmøte ved Ullevaal Stadion i Sognsveien 75B, onsdag 10. juni kl. 19.00. Ved stor pågang vil det settes opp nye informasjonsmøter i tiden fremover