Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken, Solveig Olsen

Ny datalekkasje. Flere tusen lærlinger i Viken Fylkeskommune berørt.

Personlig informasjon om 4800 søkere til lærlingeplasser i Viken Fylkeskommune ble ved en feiltagelse lagt åpent ut på fylkeskommunens egne nettsider.

Fylkeskommunene lekker personopplysninger som en sil for tiden. Sist ut er Viken Fylkeskommue der navn, fødselsnummer, epost og mobilnummer til søkere av læreplass har ligget åpent på nettet i to dager etter en menneskelig svikt ifølge fylkeskommunens egne nettsider. Opplysningene ble lagt ut i forbindelse md publisering av statistikk for status på lærlingeplasser i fylket mandag 25. mai.

Til sammen 4800 søkere er berørt av lekkasjen. Opplysningene har ligget tilgjengelig i to dager og informasjon skal være lastet ned 42 ganger uten at man vet hvem som står bak eller har mulighet til å spore disse.

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken, Solveig Olsen, sier til NRK at de er svært lei seg for det som har skjedd.

– Vi forstår at dette er en belastning for de det gjelder, og beklager det som har skjedd.

I tråd med fylkeskommunens retningslinjer er saken meldt både til personvernombudet i Viken og Datatilsynet.

To av de rammede ungdommene sier til NRK at de føler seg både sviktet av fylkeskommunen og hjelpeløse i forhold til hva de selv kan gjøre med saken.

Viken er pilotfylke for Visma sitt nye skoleadministrative program InSchool. Aftenposten har avdekket store avvik i forbindelse med uttestingen.

Det er så langt ikke noe som tyder på at lekkasjesaken har tilknytning til bruk av denne programvaren.