NM i Ungdomsbedrift på Lillestrøm

10 500 elever over hele landet som har drevet Ungdomsbedrift dette skoleåret.
– Målet med Ungdomsbedrift er først og fremst læring. Elevene jobber med fagene på en mer kreativ, praktisk og engasjerende måte. Det gir faglig motivasjon og økt mestring. Alle kan med egne øyne se at de som driver
Ungdomsbedrift synes det er gøy å lære! På NM vil det syde av kreativitet, energi og skaperglede, sier Willoch Haugen.

Det er 10 500 elever over hele landet som har drevet Ungdomsbedrift detteskoleåret. Dette tilsvarer hver sjette elev av et årskull i videregående skoler.

 


Kilde: Ungt Entreprenørskap