Lærerstudentene sliter med matte

Matematikkopplæringen i lærerutdanningen har ikke vært god nok.

Det er konklusjonen i en ny internasjonal undersøkelse. –Svake resultater på internasjonale undersøkelser er det alltid grunn til å ta alvorlig, sier avtroppende forskningsminister Tora Aasland.

- Vi skal svare på utfordringene og gi bedre mulighet for spesialisering, sier statsråden.

TEDS-M (Teacher Education and Development Study – Mathematics) er en internasjonal studie av utdanningen av lærere i matematikk til barne- og ungdomstrinn i 17 land. Datainnsamlingen ble gjennomført i 2008, og rapporten “Mange og store utfordringer” foreligger nå.

 

Kilde: Regjeringen.no