Dronninga gav pris til Malakoff

Hennes Majestet Dronning Sonja delte i dag ut Dronning Sonjas skolepris 2011 til Malakoff videregående skole i Moss.
Skolen fikk prisen for å ha utviklet et omfattende opplærings- og støtteprogram for en mangfoldig ungdomsgruppe.
Dronning Sonjas skolepris deles ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.
Juryen skriver i sin begrunnelse at Malakoff skole legger stor vekt på at den enkelte ungdom blir ivaretatt ut fra sine egne forutsetninger for å skape muligheter for både personlig og faglig kompetanseutvikling. Skolens sosialpedagogiske og spesialpedagogiske opplegg, samt samarbeidet med nærliggende høgskoler, spiller en viktig rolle.

 

Kilde: Skolemaasinet