Jenter gjør det bedre enn gutter i Engelsk

Dette viser funnene i Nasjonale prøver i engelsk
De viktigste erfaringene fra analysen av nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn:
• På nasjonalt nivå øker andelen elever som blir fritatt fra 1,5 i fjor til 2 prosent i år.
• Jenter gjør det marginalt bedre enn guttene. Jentene hadde 3,1 i gjennomsnittlig mestringsnivå mot guttenes 3,0.
• Det skiller 16 prosentpoeng mellom fylkene med høyest og lavest andel elever på de laveste mestringsnivåene.
• Det er kun små endringer i gjennomsnittlig mestringsnivå for de 12 største kommunene fra 2010 til 2011.
• Både de minste kommunene (med under 2 500 innbyggere) og de største (med over 50 000 innbyggere) er overrepresentert i gruppen av kommuner med resultat over det nasjonale snittet.

 

Kilde Utdanningsdirektoratet.