Ny portal for Samiske lœremidler

26.September får Norge en ny portal som gir oversikt over samiske lœremidler.
I dag finnes ingen samlede tjenester og tilbud som gir en søkbar, digital oversikt over tilgjengelige, samiske læremidler.
Sametinget og Senter for IKT i utdanningen samarbeider nå om å utvikle et nettsted for gjenfinning av samiske læremidler.
?Hovedmålgruppen for denne nettjenesten er barnehageansatte og lærere i grunnopplæringa. Brukerne av tjenesten skal lett kunne finne fram til samiske læremidler, og tjenesten skal også være en inspirasjon til å finne ressurser de ikke kjenner til fra før. I tillegg til et godt søk skal brukerne også finne nyttige og inspirerende artikler. ??Tjenesten/portalen lanseres på egen lanseringskonferanse i Kautokeino.

 

Kilde: Pressemelding.