Eldars tenkehjørne

Eldar DybvikEldar Dybvik er pedagog og seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vestfold med ansvar for handlingsprogrammet God oppvekst i Vestfold 2008-2018.

Dybvik har tidligere vært lærer, rektor, skole- og barne - hagesjef og direktør i Grunnskolerådet. Han har nå i en årrekke hatt sin egen spalte i SkoleMagasinet der aktuelle skolesaker blir kritisk tatt opp, og om hva slags læring som fungerer i skolen i vår tid.